top of page
Search
  • Writer's picturejtsegiii

SMART ID технологи


  • Smart ID: Электрон төхөөрөмжүүдийг таньж төхөөрөмж тус бүрд тохирох хамгийн дээд хурдаар цэнэглэнэ. (USB ОРОЛТ ТУС БҮР 2.4А хүртэл дэмжинэ)

  • Таны электрон төхөөрөмжийг богино холболтын болон цахилгаан хэлбэлзлийн, өндөр температурын эрсдэлээс хамгаална.

  • Бүрэн цэнэг орсон тохиолдолд цэнэгээ автоматаар шахахаа болно.


SMART ID технологи нь Qualcomm-ын QC3 шиг 3.4А хүртэл цэнэглэхгүй боловч Электрон төхөөрөмжүүдийг таньж төхөөрөмж тус бүрд тохирох хамгийн дээд хурдаар буюу USB ОРОЛТ ТУС БҮР 2.4А хүртэл дэмжиж цэнэглэнэ. Нэмэлтээр Qualcomm-ын QC3 /Quick Charge 3.0 technology/ технологи нь Qualcomm Snapdragon™ processors бүхий ухаалаг утаснууд дээр дэмжиж ажилладаг ба бусад төрлийн processors-той ухаалаг утаснууд дээр энгийн хурдаар цэнэглэнэ шүү!! /Smart Charge болон Quick charge 2 нь шал өөр 2 технологи шүү/

104 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page